sobota, 2 lipca 2016

Heretyk Bergoglio wzywa to multikulturalizmu i multireligijności

 Pod rządami Franciszka, a właściwie frakcji marksistowskiej w Watykanie, KRK stał się pomocnikiem islamizacji Europy. Pomysł tworzenia "korytarzy humanitarnych" zaimplementował ostatnio Episkopat Polski który przy okazji nadchodzącej wizyty Franciszka w Polsce, stara się przełamać opór społeczeństwa przed najazdem islamskim.  Jak podano, Franciszek korzystając ze Światowych Dni Młodzieży, ma wezwać do pomocy imigrantom islamskim i tworzenia dla nich "korytarzy humanitarnych". Pomysł tworzenia takich korytarzy przez organizacje Chrześcijańskie, jest w istocie próbą ominięcia blokady jaką zaczynają stawiać rządy niektórych państw europejskich.

Kiedy w maju papież Franciszek otrzymał nagrodę im. Karola Wielkiego, wykorzystał tę okazję do zapowiedzi połączenia chrześcijaństwa z islamem.

Nagroda ma w założeniu stanowić wyraz uznania dla tych, którzy swoją działalnością przyczynili się do wzmocnienia i utrwalenia wspólnoty europejskiej.

Ta skądinąd nadzwyczaj słuszna i pożyteczna idea została niestety zawłaszczona przez biurokratyczno-autorytarne superpaństwo. W tym świetle należy widzieć jej przyznanie dla głowy KRK, pchanego z całej siły na lewo. Dokonało się to przy wielkiej pompie, jedną z głównych postaci której był inny laureat tej nagrody, znany nam dobrze Martin Schulz.

Co powiedział Franciszek

Dziękując za przyznanie tej nagrody Franciszek wygłosił mowę na temat wyzwań przed jakimi jego zdaniem stoi Europa. Co już w jego przypadku znamienne, nawet się nie zająknął na temat chrześcijańskich korzeni cywilizacji zachodniej. Błędnie przedstawiwszy istotę idei państwowej starożytnego Rzymu jako budowanie zgody i współpracy za cenę utraty własnej tożsamości, przeszedł do współczesności. Dał do zrozumienia, że uważa iż państwa narodowe to przeżytek, a odzyskanie suwerenności i budowanie na zasadzie: Polska najpierw dla Polaków, Szwecja dla Szwedów itd. byłoby „okrutnym narzuceniem jednakowości.”

Jak oznajmił „duch Europy, który powstał dzięki zazębianiu się różnych ludów i cywilizacji” zachęca do budowy „modelu nowej syntezy”. Zapowiedział przy tym „koalicje religijne” na rzecz „kultury dialogu i odkrywania świata”.

Kluczową rolę odegra w tym „cudzoziemiec, imigrant i ludzie z innych kręgów kulturowych”. Wypowiedział się też szeroko na rzecz budowy w Europie czegoś w rodzaju “arabskiego odrodzenia socjalistycznego” (Naser, Kadafi) w gospodarce.Źródło: http://wiadomosci.monasterujkowice.pl/?p=17765#more-17765
http://pl.blastingnews.com/europa/2016/05/papiez-franciszek-wezwal-europe-do-odrodzenia-sie-w-islamie-wideo-00909955.html

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz